Telefon: 0240-333 55

E-post: info@racepart.se

Öppettider: Mån - Fred 7 till 16

Loading...

Omicron slaghammarfett N2

206 kr

Artikelnr: 096Z Kategori:

Stark! …skyddar ytor mot kraftiga slag, tryckstötar eller vibrationer.
Övrig användning är applikationer där frekventa slag förekommer – t.ex. på splineaxlar, hylsor och mekaniska kopplingar.
Elektriska maskiner med slagfunktion, samt drivknutar på bilar.

Förpackning 0,1kg

Omicron 96

Höga slag och kraftiga vibrationer ställer krav på ett smörjmedel.
Den rörelseenergi somanvänds omvandlas framförall till värme i själva träffpunkten /na.
Problematiken är att värme gör olja tunn vilket i sin tur normalt medför att skyddet avtar med intensiteten och storleken på kraften hos arbetsinsatsen.
Omicron 96 är därför lite annorlunda, här är basoljan förhållandevis tunn och fettvålen också förhållandevis mjuk allt för att den lätt ska kunna hitta till platsen som ska skyddas.
Att den lätt kan förflytta sig är speciellt viktigt om t.ex centralsmörjning används.
På slagytorna hos t.ex slaghammare har fettet förmåga att lätt sprida sig, samtidigt som 96:an har ett riktigt kraftfullt inbblandat innehåll av fasta ämnen som är avpassat till att
stå emot extrema slag.
Exempelvis har vi här focuserat på slitagepunkten mellan uttaget i slutet av mejseln och styrhylsan som normalt är kritiskt pga det höga energiinnehållet som koncentreras i detta område.

I ett mikroskop med relativt lite förstoring förvånas man över att ytan ser ut som alperna.
Tanken man får är hur pass lite av ytorna som verkligen når varandra (ofta ca 5%), dvs i de punkter som kommer i kontakt blir energimängderna oerhört stora.
Det är också en av anledningarna varför kontakttrycken i teorin och praktiken skiljer sig åt.
Man kan säga att 96:an fungerar som ett par snöskor – den ”spacklar” ytorna – minskar trycket per ytenhet och den ser dessutom till att ytorna inte får kontakt….
Det är knappast en slump att 96:an tål 1100ºC och har mycket hög droppunkt, båda egenskaperna är starka kriterier då man har slagmaskiner med höga energimängder som
sätts i rörelse.
”Temperaturresistensen” är m.a.o. synnerligen väl tilltagen för att fettet ska sitta på plats under de mest intensiva arbeten.

Likaså är det ingen slump att produkten har ett högt korrosions motstånd, bra tålighet mot vatten och ett starkt oxidationsmotstånd.
Livslängd och förbrukning optimeras därigenom nå ett förnämligt sätt och skyddet som 96:an ger är därför starkt under lång tid, och det är också dess signum, att skydda och räcka länge.
Omicron 96 är ett fett för främst slag, vibrationer och tryck.
Fettet har utvecklats för att klara från låga till höga temperaturer, från låga till höga tryck även med chockstötar, från torr till våt miljö.
Dess unika egenskaper är att skydda ytor mot deformation och slitage.

Vikt 3 kg
Dimensioner 1 × 1 × 1 cm
Varukorg