Glykol

MPM glykol är ersatt av promeister.
Samma tillverkare –  samma innehåll.

Finns inte MPM på hyllan så skickar vi promeister istället :).